S podnikateli je totiž problém, že i když někteří z nich mohou mít politické ambice, zajímavé představy o civilizaci anebo chtějí dělat svět lepším, pořád jsou v zásadě podnikatelé, píše Martin Weiss. -