Berlín, 19. října 2022. Spolková vláda jedná o návrhu zákona na změnu jaderné legislativy, která vytváří předpoklady k omezenému prodloužení provozu tří jaderných elektráren, které ještě pracují, a to nejdéle do 15. dubna 2023. -