Stále častěji se čtenáři v jeho díle setkávají s kritikou EU, zvlášť s její edukativní snahou v oblasti zdraví. Z korespondence je patrné, že kampaně proti alkoholismu, nemožnost volně si nakoupit léky a kleště, které sevřely kuřáky, ranily Houellebecqa osobně. -