Hlavními příčinami, proč je dřeva nedostatek, není však jen pandemie, ale zejména kůrovcová kalamita. Ta lesníky značně zaměstnala a museli se věnovat prioritně těžbě napadených porostů, což způsobilo, že je nedostatek dřeva určeného pro stavebnictví. -