Galerie: Vzájemně zaručené zničení. Jižní Asie v paradoxu nukleární (ne)stability