Mikuláš čili Miklós Esterházy nechal přímo ve městě postavit krásný pozdně barokní palác, na němž vydržoval honosný dvůr, jehož zlatým hřebem byl orchestr s kapelníkem Josephem Haydnem. -
Ráz města Eisenstadt zcela maloměstský, připomínající tak uklizenější a spravenější Pelhřimov či možná Humpolec, takže kdybych nevěděl, proč jsem sem přijel, velmi bych se podivil, co tu vlastně hledám. -