Červené plochy na evropské covidové mapě přibývají. -