Řada domů je po tornádu v dezolátním stavu. -
Silnice na příjezdu do postižených obcí jsou zablokované, policie se snaží situaci řešit. -