Jindřich Forejt -
Po první volbě. Václav Havel s manželkou Olgou zdraví jásající davy na třetím nádvoří Pražského hradu. 29. 12. 1989. -