Galerie: Naočkované lidi bude povinné ihned hlásit do centrálního Informačního systému