Lidé musí počítat s dalšími změnami pro cestování. -
Cestování v době covidové může být komplikované. -