Obraz malíře Emila Volkerse zachycující tábor kočovníků v Düsseldorfu (počátek 20. století) -