Vitráž v kaliningradské katedrále. Svatostánek ze 14. století je nyní rozdělen mezi luteránskou a pravoslavnou církev. Nachází se v ní také hrob filosofa a kaliningradského rodáka Immanuela Kanta. -