Spisovatelka Karin Lednická. -
Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie. -