„Ani nejradikálnějšímu politickému hnutí by se nikdy nezdálo o tom, co přinesla pandemie: radikální a nespornou změnu našeho společného života. A přesto se stát za státem ochotně podřizovaly neohlášenému hostu." Bruno Maçães ve své knize Svět změny. -
„Ani nejradikálnějšímu politickému hnutí by se nikdy nezdálo o tom, co přinesla pandemie: radikální a nespornou změnu našeho společného života. A přesto se stát za státem ochotně podřizovaly neohlášenému hostu – a to nejen jako nespoutané síle, ale i jako arbitrovi, nejvyššímu soudci, na kterého se člověk obrací ve snaze určit úspěch či neúspěch svých rozhodnutí a činů." Na snímku Bruno Maçães. -