Ideologie v případě vakcinace je stále silnější, zatímco racionální ekonomická kalkulace stále zřídkavější. -