Platnost testů jako průkazů bezinfekčnosti se výrazně zkrátí. -