Vizualizace vítězného návrhu železničního mostu u Výtoně. -
Původní Železniční most, ze kterého zůstanou jen pilíře. -
Vizualizace vítězného návrhu železničního mostu u Výtoně. -
Vizualizace vítězného návrhu železničního mostu u Výtoně. -
Vizualizace vítězného návrhu železničního mostu u Výtoně. -
Vizualizace vítězného návrhu železničního mostu u Výtoně. -