Technologické vize se v Silicon Valley stýkají s náboženskými. K náboženským obrazům se však nevztahují jako k předmětu víry. Spíš jde o vize, které je podle transhumanistů záhodno uskutečnit. Bohové navíc člověku nenastavují meze, které má respektovat, nýbrž mety, které je třeba pokořit. Na snímku před lekcí jógy, předměstí Tijuany v Mexiku 19. března 2022. -
Peter Thiel, podporovatel think-tanku na nesmrtelnost. -