Válka na Ukrajině ohromné materiální škody i zmařené lidské životy. -