Když Přemysl Otakar II. v tom roce 1263 klášter zakládal a věnoval mu ten trn, což si představte, trn z koruny Ježíše Krista, vládce světa, nejposvátnější předmět v království, tak byl na vrcholu své moci. -
Stáli jsme před chrámem, který se zvedal svými pilíři do gotické výšky. Kolem byla zahrada a pak podzimní luka, za nimiž se zvedalo okrouhlé návrší, pod nímž se dala tušit Vltava. -