Požár hospody Na Srubu, kterou vlastní firma kancléře Mynáře. -