"V konzumní společnosti se katolická církev začala proměňovat v takovou tu konzumně mlčící většinu (...). Říkejme tomu uživatelské křesťanství: Jdu si vyslechnout bohoslužbu, vykonám některé úkony, ale není v tom už plné nasazení, jak jsme ho znali z doby komunismu a ještě z prvních, euforických let svobody. Podle mě to souvisí s dalším a opět celosvětovým problémem za globalizace, jímž je potlačení identity," říká Dominik Duka. -
Dominik Duka je nositelem řady vyznamenání, mimo jiné Řádu bílého lva, který mu v roce 2016 propůjčil Miloš Zeman. -
Dominik Duka je nositelem řady vyznamenání, mimo jiné Řádu bílého lva, který mu v roce 2016 propůjčil Miloš Zeman. -