Milostivé léto pomoci lidem, kterým úroky, penále a další platby znásobily původní dluh. -