Zleva Petr Bakalář, Jaroslav Vaněk, Radkin Honzák, Jiří Peňás a Jana Švecová. -