Očkování proti koronaviru v jednom z českých očkovacích center. -
Výsledky osobního dotazování mezi 957 účastníky průzkumu, kteří jsou starší 15 let. -