Michal Koudelka na konferenci v Poslanecké sněmovně -