Galerie: Situace v Chemnitzu se vyhrotila, pochod byl ukončen

Nepokoje v Chemnitzu -