Pro někdejší zelené druhy se Paul Kingsnorth v některých ohledech stal příliš konzervativním, především kvůli svému „lokalismu“, přesvědčení, že civilizační krize současného světa tkví ve vykořeněnosti lidí, způsobu, jímž moderní společnost přetrhává vazby jednotlivce k nějakému konkrétnímu místu, komunitě a její tradici. -