Pražští zastupitelé na pokračování své ustavující schůze ustavili 14 výborů a zvolili jejich členy. -