Silná bouřka připravila spotřebitele o elektřinu. -