Galerie: Mladí i staří mistři v Brtnici

Přes říčku Brtnici vedou tři mosty, na tom nejhezčím stojí barokní sochy světců od místního barokního sochaře Liperta. -
Brtnice je, dalo by se říct, mikrokosmos v makrokosmu. Je tu všechno, co má malé město ve střední Evropě mít. Také slavného rodáka Josefa Hoffmanna. -