Peňkovského popravili v Moskvě jako zrádce 16. května 1963 -