Dlouhá polistopadová léta se neví, co si s Lidicemi počít, píše Jiří Peňás. -