V Anglii se Charita Stonewall snaží o genderově neutrální prostředí ve školách. Ilustrační -