Zahájení českého předsednictví, červenec 2022. -
Pražský summit. -