Galerie: V nerovném zápase s kultem lidstva. Za úsilím převychovat společnost je agrese

Jak je pánbůh stvořil. Ženichové a nevěsty z USA při svatebním obřadu. Na Jamajce. -
Theodor Hildebrandt: Vražda synů Eduarda IV., 1835. -