Příslušníci NFAC, shromáždění v parku Stone Mountain v Georgii. -
Černošská milice NFAC v Georgii. -
Detail památníku. Zpodobněni prezident Jefferson Davis, Robert E. Lee a Thomas J. "Stonewall" Jackson. -
Památník Konfederace, znázorňující prezidenta Jeffersona Davise, Roberta E. Leeho a Thomase J. "Stonewalla" Jacksona. NFAC volá po jeho zničení. -