Otázka je, zda jsme dost bohatí na to, abychom si mohli dovolit takové stavby nestavět, nebo je zdržovat tak dlouho, až děti, které kdysi hleděly na smělé čáry na mapách, mezitím zešediví, píše Marian Kechlibar. -
Knihy Mariana Kechlibara. -