A taky tam mají radnici postavenou v letech 1911 až 1914, na jejímž interiéru se vyřádili, jako kdyby tam měl bydlet třeba indický mahárádža. -
-
Prostějov totiž není jen tak obyčejné město, nýbrž je to město svým způsobem zakladatelské čili gründerské. A to ve více punktech. -