Vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace a hlavní epidemiolog IKEM MUDr. Petr Smejkal (48). -