V nemocnicích rychle ubývá pozitivních pacientů. -
Přehled hospitalizací od začátku epidemie. -