Galerie: Teď – nebo nikdy v Ústí nad Orlicí

Socha Legionáře od Josefa Mařatky je v Ústí zkraje republiky a na podstavci je nápis TEĎ – NEBO NIKDY! Ano, „teď - nebo nikdy“ je čas přepadnout Slezsko. Na snímcích dále Roškotovo divadlo a náměstí. -
Ústí nad Orlicí je hezky posazené a přívětivé město. Leží v údolí Tiché Orlice, do které tam někde vteče větší potok Třebovka, což je to ústí. Zvnějšku je to město spíš nenápadné, známé je hlavně nádraží. -