Dva mladíci, kteří před kanadskou policií prchají napříč provinciemi. -