Galerie: Přichází nová gramatika: O černoších se bude psát s velkým písmenem, o běloších jen s malým

Redakce The New Yorks Times se shodla, že bude psát o černoších s velkými počátečními písmeny, zatímco o běloších s malými. -
-