Rozdíl ovzduší nad Francií -
Rozdíl hodnot oxidu dusičnatého nad Itálií -
Hodnoty oxidu dusičnatého nad Španělskem -