Skutečným majitelem je nově každá fyzická osoba, která je takzvaným koncovým příjemcem, má tedy například podíl na zisku společnosti, nebo má na firmu koncový vliv. -