Finanční dar v hodnotě 770 000 korun -
Výtěžek sbírky Voda pro Afriku vynesl 770 000 korun. -