Příprava a stavba nových cest by podle ŘSD neměla být ohrožená. -