Evropa ztrácí jedinou západní zemi, která se postavila Hitlerovi